Гурток радіоелектронного конструювання нашого закладу працює над формуванням у вихованців технічно й технологічно освічених особистостей, підготовлених до активної життєвої діяльності.

Гуртківці знайомляться з таким захоплюючим напрямом технічної діяльності, як радіотехніка, набувають практичних навичок, необхідних для виготовлення та налагодження самих різноманітних електронних приладів і пристроїв.

Основна мета гуртка – закріплення на практиці шкільних знань по фізиці, електриці, радіоелектроніці, що дає великі задатки старшокласнику перед вступом у технічні ВУЗи, подальшому вибору майбутньої професії, або ж на все життя зробити радіотехніку, конструювання своїм хобі.

Запрошуємо учнівську молодь прийняти активну участь в роботі гуртка.